Editor de Bunuri

(ERATA) ANUNT pentru organizarea unei licitatii publice, in plic inchis, in vederea valorificarii mijloacelor fixe si bunurilor materiale, altele decat mijloacele fixe, la pachet, ca deseuri nesortate si nedezmembrate

Erata

la anuntul publicat in cotidianul „National", in data de 01.11.2019, privind vanzarea prin licitatie publica in plic inchis a deseurilor nesortate/sortate aflate pe platformele statiilor de transformare ale S.T. Bucuresti.

Referitor la solicitarile de clarificari, adresate de catre operatorii economici participanti la procedura pentru vanzarea prin licitatie publica in plic inchis a deseurilor nesortate/sortate aflate pe platformele statiilor de transformare ale ST Bucuresti, pentru asigurarea transparentei si pentru respectarea principiului tratamentului egal, va aducem la cunostinta faptul ca Entitatea Contractanta, este de acord modificarea duratei contractului si a  conditiilor de preluare si plata a deseurilor. 

 

Pentru implementarea modificarilor in documentatia de vanzare, ST Bucuresti prelungeste termenul limita de depunere al ofertelor la aceasta procedura pana la data de 12.12.2019.

Documentatia de valorificare, precum si modificarile efectuate sunt disponibile, la Sucursala de Transport Bucuresti, Serviciul Comercial.

 

ANUNT INIȚIAL

Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 1A sector 1, tel. 021/317.21.60, fax. 021/317.23.00, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/8811/2000, Cod Unic de Inregistrare RO 13328043, cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001, deschis la BCR Sucursala Stefan cel Mare, sector 1 Bucuresti anunta organizarea unei licitatii publice, in plic inchis, in vederea valorificarii mijloacelor fixe si bunurilor materiale, altele decat mijloacele fixe, la pachet, ca deseuri nesortate si nedezmembrate, conform anexelor la caietul de sarcini.

Detalii si conditii de participare, se obtin de la Serviciul Comercial, persoana de contact, Marius Margarit, tel 021./201.63.37, e-mail: marius.margarit@transelectrica.ro.

Ofertele, continand dosarul de inscriere si oferta de pret, vor fi inregistrate la secretariatul ST Bucuresti, din sos. Stefan Cel Mare nr 1A, sector 1 Bucuresti pana la termenul limita de 18.11.2019 ora 09:00.

Pretul minim de pornire al licitatiei "pe pachet", este de 1.505.903,72 lei, fara TVA. Pasul de licitatie este de 1% din pretul de pornire, respectiv 15.059 lei fara TVA.

Participantii selectionati in urma analizei documentelor din dosarul de inscriere, vor participa ulterior la sedinta de licitatie publica in plic inchis. In acest sens, vor fi instiintati, printr-o invitatie, in vederea participarii.

Documnetatia de valorificare poate fi pusa la dispozitia celor interesati, contra sumei de 30 de lei.


Editor de Bunuri

#hide the portlet