Editor de Bunuri

Anunt

Conform prevederilor articolului 18 din Regulamentul (UE) 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, CNTEE Transelectrica SA a elaborat Clauze și condiții în materie de echilibrare. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind conținutul următoarelor documente:

(a)  clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare;

(b)  clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea.

Documentele sunt postate pe site-ul transelectrica.ro la meniul Coduri paneuropene Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind echilibrarea sistemelor electroenergetice interconectate sincron Norme / metodologii asociate regulamentului .

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 29.06.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF


Editor de Bunuri

#hide the portlet