Editor de Bunuri

Anunţ

C.N.T.E.E. ,,TRANSELECTRICA" S.A. Bucuresti – Sucursala de Transport Timisoara organizeaza doua licitatii publice cu plic inchis  a doua pachete distincte, in data de 16.11.2017, ora 0900 pentru vanzarea la pachet a deseurilor nedezmembrate si nesortate aflate pe platformele statiilor de  transformare 400/220/110 kV Mintia si 220/110 kV Pestis – LOT 2 si in 16.11.2017, ora 1300 pentru vanzarea la pachet a deseurilor nedezmembrate si nesortate aflate pe platformele statiilor de  transformare 220/110 kV Resita si 220/110 kV Pestis – LOT 3.

Pretul de pornire pentru Pachet LOT 2: 929.681,29 lei. Pasul de licitatie este de 9.300,00 lei. Garantia de participare este de 92.970,00 lei.

Pretul de pornire pentru Pachet LOT 3: 560.035,37 lei. Pasul de licitatie este de 5.600,00 lei. Garantia de participare este de 56.004,00 lei.

Dosarul de inscriere cu documentele de participare si ofertele de pret se va depune pana la data de 16.11.2017 ora 8,30 pentru LOT 2 si respectiv ora 12,30 pentru LOT 3, urmand ca sedinta de deschidere sa aiba loc in aceeasi zi la ora 9,00 pentru LOT 2 si respectiv ora 13,00 pentru LOT 3.

Documentatia referitoare la fiecare licitatie in parte se poate obtine de la Serviciul Comercial al S.T. Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11 tel. 0256/265141; 0256/492313, fax 0256/219963, in urma unei solicitari scrise in care sa fie precizate datele de identificare/facturare ale solicitantului si lotul pentru care se solicita documentatia. Pretul de achizitie a fiecarei documentatii este de 15 lei inclusiv TVA si se poate achita in contul RO66 RNCB 0249 0492 7210 0001 deschis la BCR Timisoara.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet