Editor de Bunuri

Anunt

  A N U N T

1.Denumirea vanzatorului: CNTEE "Transelectrica" S.A. Bucuresti, Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau, cu sediul in Bacau, str. Oituz, nr.41, cod postal 600266, cod fiscal RO 13328043 / cod unic de inregistrare 13427560, cont bancar RO05RNCB0026030899790001, deschis la B.C.R. Bacau, tel:+40 234 207120, fax:+ 40 234517456.
2.Obiectul contractului : „Valorificarea bunurilor ca deseuri nedezmembrate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrarilor de retehnologizare, mentenanta sau casari efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de transport Bacau".
3.Procedura de valorificare: va avea loc la sediul ST Bacau, sala Ioan Gheorghiu, strada Oituz, nr.41, et.1. Documentatia de participare se depune pana in data de 09.01.2018, ora 1100.Etapa a doua a licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis va avea loc in 09.01.2018, ora 1400, in prezenta tuturor cumparatorilor admisi in etapa intai.
4.In caz de neadjudecare, licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis se va repeta, in data de 16.01.2018, respectiv in data de 23.01.2018, conform precizarilor din Regulamentul de desfasurare al licitatiei publice cu  oferta de pret in plic inchis.
5.Durata contractului - 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
6.Documentatia de vanzare poate fi procurata, cu titlu gratuit, numai in baza unei solicitari scrise transmisa la adresa de e-mail maria.draghia@transelectrica.ro, incepand cu data de 14.12.2017. Vanzatorul pune la dispozitie documentatia de vanzare in format electronic, asigurat de cumparator, sau pe e-mail cu confirmare de primire.
7.Eventualele clarificari la documentatia de vanzare se pot obtine de la C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. Bucuresti, Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau, cu sediul in Bacau,  in baza unei solicitari scrise transmisa prin e-mail sau pe fax nr. +40 234517456.
8.Preluarea, colectarea, incarcarea si transportul deseurilor supuse procedurii de valorificare se va face din  statiile de transformare aflate in gestiunea S.T. Bacau, amplasate in judetele Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau si Vrancea. Criteriul de atribuire este cel mai mare pret ofertat pentru fiecare lot. Pretul de pornire al licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis este: Lot 1: statia Bacau Sud = 9.788,24 lei, fara TVA; Lot 2: statia Dumbrava = 219.012,74 lei, fara TVA; Lot 3: statia F.A.I. = 350,55 lei, fara TVA; Lot 4: statia Focsani Vest = 60.392,54 lei, fara TVA; Lot 5: statia Munteni = 9.632,77 lei, fara TVA; Lot 6: statia Roman Nord = 2.363,12 lei, fara TVA; Lot 7: statia Suceava = 215.835,76 lei, fara TVA. TOTAL = 517.375,72 lei, fara TVA.
9.Garantia de participare se constituie in cuantumul si forma celor precizate la cap.15 din Regulamentul de desfasurare al licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis pentru fiecare lot.
10.Orice operator economic poate depune oferta pentru un lot sau pentru mai multe loturi.
11.Limba de redactare a ofertei: romana.
12.In perioada 23.12.2017-02.01.2018 nu se lucreaza cu publicul la sediul S.T.Bacau, urmand ca din data de 03.01.2018 programul sa revina la normal.


Editor de Bunuri

#hide the portlet