Editor de Bunuri

Anunt consultare publica

CONSULTARE PUBLICA referitor la "Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice in conformitate cu Articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor".

CNTEE Transelectrica SA invită părtile interesate și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice in conformitate cu Articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.  
Documentele de discutie pot fi accesate la pagina  https://consultations.entsoe.eu/markets/see-ccr-tsos-proposal-of-ccm/
 
Comentariile se pot transmite pana la data de 14 Decembrie 2017.
 


Editor de Bunuri

#hide the portlet