Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Economist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) –  Serviciul piețe administrate (SPA) – Biroul emitere certificate verzi (BECV), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ECONOMIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de centralizarea, analizarea si emiterea certificatelor verzi;
 • raspunde de gestionarea Registrului de evidenta al producatorilor de CV;
 • urmareste aplicarea procedurilor in domeniul propriu de activitate, (Procedura de emitere a certificatelor verzi cod:TEL.03.11, elaboratǎ de CNTEE "Transelectrica" -  SA;)
 • raspunde de actualizarea informatiilor postate pe site-ul www.transelectrica.ro a tuturor informatiilor privind activitatea Pietei de certificate verzi;
 • raspunde de relatia cu ANRE si S.C. OPCOM – S.A. in derularea activitatii de emitere certificatelor verzi.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
 • Experiență: minimum 2 ani vechime;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in piata de energie electrica;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei certificatelor verzi;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a reglementărilor ANRE;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Utilizarea PC: soft-uri adecvate: word, excel;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Rezistență la stres, echilibru emotional și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet