Editor de Bunuri

Anunt de recrutare economist principal specialist

ANUNȚ RECRUTARE

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF) – Departamentul contabilitate (DC) – Serviciul contabilitate și fiscalitate (SCF), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

·      răspunde de inregistrarea in evidenţa contabila a facturilor primite de la furnizori privind activitatea de productie - inregistrarea facturilor primite, precum si a estimarilor privind activitatea de productie (exceptand mentenanta RET si activitatea de baza – energie electrica), avand in vedere principiul separarii activitatilor evidenta pe centre de cost si executia indicatorilor cuprinsi in BVC;

·      raspunde de inregistrarea in evidenta contabila a facturilor emise privind refacturari utilitati, servicii prestate, imputatii, etc

·      raspunde de stabilirea si inregistrarea in evidenta contabila a obligatiilor de plata catre bugetul de stat sau alte bugete, obligatii ce deriva din documentele inregistrate;

·      raspunde de stabilirea sumelor privind ajustarea de depreciere a creantelor, precum si de inregistrarea acestora in evidenta contabila;

·      raspunde de introducerea, contabilizarea si verificarea informatiilor in sistemul integrat MIS;

·      efectuează punctaj cu furnizorii şi clienţii Companiei pentru creanţele şi datoriile aferente activitatii de productie;

·      răspunde de întocmirea jurnalului TVA de cumpărări pentru facturile emise de furnizori pentru facturile primite;

·      răspunde de întocmirea jurnalului TVA de vânzări pentru facturile emise de companie pentru activitatea de productie;

·      analizează, propune şi asigură corespondenţa necesară efectuării compensărilor reciproce privind creanţele şi datoriile cu clienţii şi furnizorii activitatii de productie;

·      analizeaza documente cu impact in activitatea companiei (contracte, propuneri legislative, conventii, etc) si propune modificarile corespunzatoare;

·      furnizeaza informatii pentru intocmirea notelor explicative la situatiile financiare ce deriva din activitatea de productie;

·      colaborează cu celelalte Directii / Departamente în probleme privind tranzactiile desfasurate in activitatea de productie;

·      furnizeaza informatiile solicitate de alte entitati din cadrul Companiei;

·      furnizeaza informatiile solicitate de inspectorii aflati in operatiuni de control in companie.

 

 

 

Cerințe:         

·      studii superioare economice (S/ECTS+M);

·      experienta:  minim 2 ani lucrati in domeniul contabil;

·      studii complementare (cursuri/programe de perfectionare si/sau de specializare);

·      cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul economic, contabil si fiscal;

·      cunostinte de utilizare PC : Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), email, software financiar - contabilitate;

·      cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;

·      deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·      abilitati foarte bune de comunicare;

·      bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;

·      rapiditate în luarea deciziilor;

·      persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipă;

·      foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca, disponibilitate de a lucra la program prelungit.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 15 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet