Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Economist principal specialist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF) – Departamentul contabilitate – Serviciul patrimoniu, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • intocmeste documente si rapoarte pe baza datelor extrase din sistemului integrat MIS ce au drept continut informatii privind exploaterea/ miscarea bunurilor/scoaterea din functiune din patrimoniul Companiei cat si pentru bunurilor ce apartin domeniului public al Statului ce fac obiectul Contractului de concesiune nr.1/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • intocmeste materialele necesare (procese verbale, note justificative) cu ocazia inventarierii (anuale si ori de cate ori e cazul si legislatia in domeniu o cere) a patrimoniului si participa la organizarea actiunii de inventariere ca specialist pe probleme economice;
 • intocmeste materialelele necesare privind modificarea, reactualizarea bazei de date privind bunurile ce apartin domeniului public al statului;
 • intocmeste documente privind actualizarea valorilor de inventar, urmare inventarierii anuale, aprobarilor de acte normative pentru bunurile ce fac obiectul Contractului de concesiune nr.1/2004, incheiat intre ministerul coordonator si Companie;
 • verifica continutul datelor din Procesele-verbale privind rezultatele inventarierii elementelor de activ si pasiv si a celor aflate in conturile extrabilantiere, care apartin domeniului privat al Companiei/statului aflate in gestiune la nivelul Sucursalei si le inainteaza in vederea aprobarii de catre Directorat;
 • intocmeste documentele necesare privind scoaterea din functiune, casarea si declasarea bunurilor ce au fost aprobate de catre conducerea Companiei cu ocazia inventarierii anuale pentru bunurile din patrimoniul Companiei;
 • intocmeste documentele privind scoaterea din functiune, inchirierea, vanzarea activelor aflate in patrimoniul Companiei in vederea obtinerii aprobarilor/avizarilor Directoratului Companiei, CS, AGA, conform legislatiei in vigoare;
 • analizeaza documentele transmise de entitatile Companiei privind inchirieri/scoateri din functiune, casarii declasarii, deprecierii de bunuri patrimoniale ale Companiei si intocmeste puncte de vedere;
 • intocmeste documentatiile privind transferul mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul Companiei;
 • intocmeste situatii cu mijloacele fixe rezultate din proiectele de investitii si dotarile independente in baza proceselor verbale de punere in functiune si proceselor verbale de receptie pentru executiv si sucursalele de transport;
 • intocmeste documentele necesare (referate de necesitate, note justificative privind determinarea valorii estimate, caiet de sarcinii, criterii de atribuire) evaluarii/reevaluarii activelor Companiei si a bunurilor ce apartin domeniului public al Statului ce fac obiectul Contractului de concesiune nr.1/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • participa la realizarea implementarii precum si la utilizarea sistemului integrat MIS - Management Information System in activitatea de patrimoniu;
 • colaborează cu Sucursalele de Transport si  directiile / departamentele in probleme privind activele aflate in patrimoniul Companiei cat si pentru cele care apartin domeniului public al statului;
 • participa la realizarea eficienta a activitatilor desfasurate in cadrul serviciului/ directiei in scopul indeplinirii misiunii acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu procedurile specifice domeniului.

 

Cerințe:

 • studii superioare economice (S / ECTS +M);
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare si/sau de specializare);
 • cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul economic, contabil si fiscal;
 • cunostinte de utilizare PC : Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), email, software financiar -contabilitate;
 • deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza
 • claritate in exprimare, capacitatea de a se face inteles in procesul de comunicare;
 • toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate;
 • receptivitate fata de problemele socio-umane;
 • echilibru emotional;
 • automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra la program prelungit;
 • spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate; loialitate fata de Companie.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet