Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF) – Departamentul bugetare și raportare managerială (DBRM) – Serviciul raportare managerială (SRM), am demarat selecția pentru ocuparea temporara a postului de:

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST  

Principalele responsabilități ale postului:

·  întocmirea de analize periodice pentru raportarea managerială;

·  identificarea tuturor cerintelor de raportare la nivel de companie;

·  validarea rezultatelor manageriale obținute;

·  utilizator cheie în cadrul proiectului „Raportare Avansata și Planificare bugetara";

·  identificarea inconsistentelor în cadrul analizelor efectuate;

·  propuneri de îmbunătățire a procesului de operare – raportare date;

·  alte situatii, documente, rapoarte de sinteza si/sau analiza solicitate.

Cerințe:

 • studii superioare economice (S/ECTS+M);
 • cunoștințe necesare postului:
 • cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul energetic, precum și reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în domeniul energiei;
 • cunoștințe de contabilitate generală, informatică de gestiune;
 • cunoașterea legislației din domeniul financiar contabil, economic, comercial și tehnic;
 • cunoştinţe de utilizare calculator – soft-uri adecvate;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (de preferat domeniul financiar).
 • experiență: 3 ani în activitatea economica;
 • abilități de comunicare, negociere;
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane din interiorul și din afara Companiei;
 • claritate în exprimare, capacitatea de a se face înțeles în procesul de comunicare.
 • abilități în relațiile umane:
 • capacitate de a lucra în echipa;
 • receptivitate față de problemele socio-umane;
 • echilibru emoțional;
 • abilitatea de a menține o atitudine pozitivă în cadrul unității organizatorice din care face parte, prin realizarea unei atmosfere de lucru benefice, inclusiv prin punerea în comun a cunoștințelor și deprinderilor dobândite.
 • alte abilități:
 • adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • capacitatea de a analiza, asimila, prelucra și optimiza informații;
 • percepția situațiilor critice și inițiativa în eliminarea acestora;
 • orientare spre sarcină și valoare; 
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • rezistență la stres și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru;
 • disponibilitatea la deplasări interne și externe;
 • spirit de inițiativă, loialitate, reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 noiembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet