Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - EXPERT (RESURSE UMANE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției resurse umane (DRU) – Departamentul administrare personal, compensare și beneficii (DAPCB) – Serviciul administrare personal (SAP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT (RESURSE UMANE)

 

Principale responsabilități ale postului:

 • răspunde de întocmirea documentelor şi a formelor determinate de încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă (CIM), respectiv actele adiţionale (AA) la CIM, precum şi  documentele aferente;
 • răspunde de întocmirea Deciziilor pe linie de personal, urmăreşte înregistrarea lor în aplicaţiile informatice utilizate în Companie (alocarea numerelor Deciziilor, a numerelor de circulaţie, a difuzării acestora);
 • răspunde de actualizarea în sistemul informatic SAP (Sisteme, Aplicaţii şi Procese) a tuturor modificărilor legate de salariat (salariu, adresă, CI, etc.), la nivelul Executivului Companiei;
 • răspunde de păstrarea şi evidenţa Deciziilor pe linie de personal;
 • răspunde, prin Decizie a conducerii Companiei, de a înregistra/opera în programul informatic Registrul de evidenţă al salariaţilor "ReVisal" de raportare/gestionare a informaţiilor legate de personal, sub coordonarea Inspectorului Teritorial de Muncă (ITM) în conformitate cu HG nr. 500/2011 (cu completările ulterioare) înregistrarea efectivă realizând-o pe staţia de lucru PC a fostului ocupant al funcţiei de "expert (resurse umane)" – SAP – DAPCB;
 • răspunde de transmiterea către celălalt ocupant al postului de "expert (resurse umane)" – SAP - DAPCB, a datelor ce urmează a fi introduse în "ReVisal" pentru entităţile/subentităţile Executivului Companiei;
 • raspunde de elaborarea de reglementări, acte normative şi proceduri operaţionale, note de fundamentare, puncte de vedere,  specifice domeniului  de activitate al DAPCB, asigură avizarea acestora şi urmăreşte aprobarea lor;
 • participă la elaborarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al părţii aferente DAPCB, respectiv al Companiei.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii universitare superioare (S / ECTS + M);
 • Experiență de minim 5 ani lucraţi în sectorul energetic, în domeniul resurselor umane;
 • Experiență în elaborarea de acte normative şi proceduri operaţionale constituie un avantaj;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit);
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 ianuarie 2020 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet