Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INGINER

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal la F.A.C.R.L. din cadrul Centrului Exploatare Reşiţa - S.T.Timişoara, se demarează acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea unui post vacant de :

 "INGINER"

Sarcini şi responsabilităţi :

 • Urmăreşte şi analizează zilnic funcţionarea instalaţiilor CE, desfăşurarea activităţii de exploatare şi activitatea de mentenanţa cu personalul SMART  sau  cu terţii;
 • Urmăreşte şi propune măsurile în vederea remedierii deficienţelor constatate de personalul de exploatare staţii, personalul SMART, personalul FARL sau personalul care efectueaza control in instalaţii;
 • Aplicarea normelor metodologice şi a dispoziţiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor în instalaţiile staţiei electrice;
 • Acordă  asistenţă tehnică la manevre şi lucrări în funcţie de importanţa lucrărilor şi dispoziţiile primite;
 • Coordonează, în perioada de consemn, activitatea de exploatare si mentenanţă staţii şi LEA;
 • Participă la recepţia lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform programului, precum şi disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp atunci cand este solicitat în cazuri de avarii sau alte necesităţi urgente;

 

Cerinţe:

 • Nivel studii:"S/ECTS+M/ECTS" în domeniul energetic/electroenergetic/electric/electromecanic/ electrotehnic/informatică industrială;
 • Experienţă :-
 • Cunoştinţe tehnice specifice postului;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice din domeniul energetic, prescripţiilor tehnice şi a reglementărilor ANRE în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Energetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC aplicaţii software de uz general;
 • Abilităţi bune de comunicare şi  relaţionare; abilităţi de a lucra în echipă;  echilibru emoţional, tact, diplomaţie şi abilităţi de înţelegere;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condiţiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare  pentru limită de vârstă;
 • Constituie avantaj: - permis de conducere categoria B.

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Dacă acest post vă interesează şi consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteţi până la data de  07.01.2019 un CV specificând denumirea postului pentru care candidaţi, în atenția Serviciului Resurse Umane, prin e-mail pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerinţele solicitate. După perioada de depunere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet