Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protectii si Automatizari, am demarat selecția internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant, cu Contract individul de muncă pe durată determinata, de:

       

"INGINER"

 

 Responsabilitati:

 • Cunoasterea echipamentelor de protectie in format clasic (electromagnetic) si  numeric din statii electrice de transformare;
 • Acordarea de asistenta tehnica pentru lucrarile de revizii, reparatii si investitii la instalatiile de protectie si automatizari din gestiunea sucursalei;
 • Participarea la lucrari de mentenanta corectiva la instalatiile secundare din cadrul sucursalei
 • Participarea in cadrul echipelor de proiect la derularea activitatii legate de instalatiile de circuite secundare, protectii si automatizari din statiile electrice.
 • Implementarea modificarilor de reglaje si a unor reglaje noi.

    Cerintele postului:

1.Studii superioare S/ECTS+M/ECTS – cu profil electric (diploma in original si copie);

2. Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office, Excel, Power Point, Internet, etc.);

3. Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa, echilibru emotional,tact, diplomație și abilități de înțelegere;

4.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

5.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de varsta.

6.Cunostiinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu.

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 10.05.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet