Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția exploatare, mentenanță și dezvoltare RET (DEMD RET) – Laborator diagnoză, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participare la realizarea activității de cercetare și dezvoltare a metodelor de investigare a tehnologiilor noi (laborator);
 • Contribuirea la realizarea și menținerea calității lucrărilor de cercetare, încercărilor și măsurătorilor efectuate în laborator;
 • Verificarea calității produselor de protecție anticorozivă;
 • Efectuarea de determinări experimentale pentru determinarea comportării în timp a protecțiilor anticorozive.

 

Cerințe:         

 • Studii medii;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea procedurilor operaționale ce reglementează activitatea în cadrul laboratorului;
 • Utilizarea PC: soft-uri adecvate: word, excel;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de lucru;
 • Rezistență la stres, echilibru emotional și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05 octombrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet