Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Sef serviciu tehnic

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de proces (DIP) – Serviciul informatică de proces (SIP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU TEHNIC 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • stabilește sarcinile specifice pentru personalul ierarhic subordonat din cadrul unităţilor organizatorice aflate în subordinea directă;
 • avizează planul de activităţi privind monitorizarea serviciilor furnizate de prestatorul de servicii IT&C pentru sistemele de proces;
 • avizează planurile anuale de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru sistemele informatice şi de comunicaţii specifice sistemelor de proces EMS/SCADA;
 • participa în comisiile de licitaţii, la analizele de oferte, la negocierea şi perfectarea contractelor privind achiziţia de echipamente, lucrări şi servicii IT&C specifice sistemelor de proces în conformitate cu deciziile Companiei;
 • participă la analiza cauzelor evenimentelor și incidentelor informatice specifice activității de asigurare a serviciilor de informatică de proces;
 • răspunde de activitatea de securitate a sistemelor informatice aferente sistemelor de proces;
 • răspunde de derularea tehnică a contractelor aferente implementării serviciilor de informatică de proces;
 • raspunde de activitatea de administrare a sistemelor si serviciilor IT&C pentru care ii sunt atribuite roluri administrative: sisteme de autentificare si identitate, sisteme ce permit accesul in reteaua IP (DHCP si DNS), sisteme de protectie a retelei informatice (firewall, IDS, IPS), solutii de management al sistemelor informatice, servere si alte sisteme informatice si de telecomunicatii;
 • asigură interfața de specialitate în raporturi cu furnizori, beneficiari, firme de consultanţă, organe ale administraţiei de stat centrale şi /sau locale şi organisme de control competente, pentru DTIC, conform competenţelor stabilite de directorul de direcţie şi / sau Directorat.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (S/ECTS+M) tehnice de specialitate cu diploma de licenta;
 • experiența: minimum 3 ani în domeniul IT&C, preferabil în sectorul energetic;
 • experiență în administrarea sistemelor informatice și/sau a rețelelor de date;
 • cursuri / programe de perfecționare şi/sau de specializare programe de pregătire / perfecționare managerială;
 • certificări, autorizări /atestări profesionale reprezinta un avantaj; 
 • certificări în domeniul IT / telecomunicații / rețele de date;
 • atestări în domeniul managementului de proiect / managementului proceselor / managementului serviciilor IT.

Cunoștințe necesare postului:

 • cunoaşterea principiilor sistemelor de control industrial (SCADA) și a rolului acestora in cadrul rețelelor de date;
 • cunoașterea principiilor ce guvernează domeniul securității informatice;
 • cunoaşterea legislaţiei din domeniul energetic şi IT&C;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • cunoștințe în domeniul arhitecturii hardware si software a calculatoarelor și serverelor;
 • cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;
 • cunoasterea noilor tehnologii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;
 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii – ANCOM;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet