Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - SEF TURA STATIE gr.4/Ms

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"— S.A. prin Sucursala de Transport Bacau, cod fiscal 13427560, cu sediul in Bacau, strada Oituz nr. 41, telefon 0234-207120, fax 0234-517456, pentru completarea formatiei de exploatare din statii, conform normativului de personal, reorganizeaza concursul intern/extern pentru ocuparea postului pe durata nedeterminata de SEF TURA STATIE gr.4/Ms la Centrul de Exploatare Bacau in Statia electrica Focsani Vest;

Concursul va avea loc în data de 11.02.2020 ora 09:00 (proba teoretica, lucrare scrisa) si ora 12:00 (interviul de selectie) la sediul sucursalei din strada Oituz nr.41, Bacau

Metoda de recrutare si selectie a candidatilor: pe baza analizei documentelor solicitate la dosar si prin nota generala a concursului (pondere 50% lucrare scrisa si 50% interviu)

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI:

 1. asigurarea sigurantei in functionare a instalatiilor, informarea asupra starii echipamentelor aflate in exploatare, completarea evidentelor operative ale statiei;
 2. efectuarea de manevre in regim normal de functionare, in regim de avarie sau accident, admiterea, urmarirea si controlul formatiilor de lucru;
 3. efectuarea controalelor in instalatii si consemnarea acestora, exploatarea în condiţii de siguranţă maximă a instalaţiilor din staţie şi incadrarea în parametrii optimi de funcţionare;
 4. raspunde de pregatirea si executarea manevrelor in instalatii in conformitate cu "Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune" si participa la receptia lucrarilor de mentenanta si reparatii specifice;

CERINTE :

 • Studiile pot fi: MS/ maistru  - scoala postliceala de maistri in domeniul energetic – calificarea Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice sau S/ECTS+M/ECTS -  inginer  cu studii superioare tehnice, Facultatea de energetica/electrotehnica;
 • experienta in exploatarea si/sau intretinerea instalatiilor electrice confera  avantaj candidatului;
 • cunoasterea legislatiei specifice din domeniul energetic, prescriptiilor energetice, instructiunilor tehnice si a reglementarilor ANRE in domeniul energetic;
 •  cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National-SEN, cu deosebire activitatea de transport al  energiei electrice;
 • cunostinte bune de operare si utilizarea PC ;
 • permis de conducere categoria B;
 • disponibilitate pentru lucru si in alte zone ale Centrelor de Exploatare ;
 • stare de sanatate foarte buna, sa corespunda conditiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • capacitate de adaptare: la sarcini repetitive, la reguli si instructiuni, flexibilitate, operativitate in rezolvarea sarcinilor;
 • abilitati de comunicare: capacitate de relationare, spirit deschis spre colaborare si lucru in echipa;
 • alte abilitati: atitudine corecta si principiala in relatiile de serviciu si/sau pentru preluarea unor sarcini suplimentare, disponibilitate de a lucra ore suplimentare, capacitate de a lucra sub presiune psihologica, rezistenta la stres, rezistenta la efort intelectual prelungit.

 

INFORMAȚII GENERALE:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerintele menționate mai sus, pentru a aplica, vă rugam să depuneti la Serviciul Resurse Umane al Sucursalei de Transport Bacau, până la data de 07.02.2019, urmatoarele documente necesare inscrierii la concurs:.

 • curriculum vitae care sã prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, experienta, precum si datele personale;
 • copii legalizate dupã actele/diplomele care atestã studiile finalizate/specializarile cerute pentru ocuparea postului (original + copie legalizata);
 • copie dupã Cartea de muncã completata cu raport REVISAL;
 • copie dupã cartea de identitate ;
 • adeverinta medicala (medic familie), din care sã rezulte dacã candidatul este apt din punct de vedere al sãnãtãtii pentru  postul scos la concurs (cu mentiunea zilelor de incapacitate temporara de munca pe ultimele 12 luni).

Relatii suplimentare se pot obtine la: telefon 0234207/130/180/144/145 Serviciul Resurse Umane.

Ne rezervam dreptul de a selecționa si de a contacta numai candidatii care indeplinesc cerintele solicitate. Dupa validarea documentelor depuse, se va pune la dispozitie tematica si bibliografia in vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet