Editor de Bunuri

ANUNT LICITATIE PUBLICA

CNTEE „TRANSELECTRICA" S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei, nr. 5, loc. Craiova, judeţul Dolj, cod 200581, organizează licitaţie publică cu strigare pentru „Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare".

Depunerea ofertelor este permisa pana in data de 20.03.2018 ora 10:00 si se va desfasura in conformitate cu Instructiunile pentru ofertanti, la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/307137, fax 0251/307100 sau mail nuti.calinescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot participa persoane juridice conform instructiunilor.

Garanţia pentru participare la licitaţie este de minim 81000 lei reprezentand 10% din valoarea deseurilor pentru care se organizeaza licitatia.

Documentatia pentru licitatie se poate procura de la sediul Sucursalei, in baza unei cereri scrise, semnata si stampilata de reprezentantul legal, transmisa pe fax sau adresa de mail de mai sus.

Instructiuni pentru ofertanti

Caiet de sarcini

Anexa

Proiect de contract


Editor de Bunuri

#hide the portlet