Editor de Bunuri

ANUNȚ organizare licitaţie publică cu plicul închis, în vederea valorificării mijloacelor fixe, la pachet, ca deşeuri nesortate şi nedezmembrate

Sucursala de Transport Timişoara cu sediul în Timişoara, p-ţa Romanilor nr 11, telefon 0256 294054, fax 0256 219963, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J35/906/2000, CUI 13408690, CIF RO 13328043, având contul IBAN RO66 RNCB 0249 0492 7210 0001 deschis la BCR Timişoara, anunţă organizarea unei licitaţii publice cu plicul închis, în vederea valorificării mijloacelor fixe, la pachet, ca deşeuri nesortate şi nedezmembrate, conform documentaţiei de valorificare.

Detalii şi condiţii de participare se obţin de la Serviciul Comercial, de la următoarele persoane de contact: Cătălin Oroş, telefon 0265/265141, email catalin.oros@transelectrica.ro, Diana Mirea, telefon 0265/265140, email diana.mirea@transelectrica.ro. Documentaţia de valorificare poate fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra cost. Costul documentaţiei este de 15 lei, sumă care poate fi achitată la casieria ST sau prin OP.

Dosarul de înscriere va fi depus la registratura ST Timişoara din p-ţa Romanilor nr 11, Timişoara, până la termenul limită de 12.06.2019, ora 09:00.

Şedinţa de deschidere a dosarelor de înscriere la licitaţia publică cu oferta de preţ în plic închis are loc în data de 12.06.2019, ora 10:00, la registratura ST Timişoara din p-ţa Romanilor nr 11.

Participanţii selectaţi în urma analizei documentelor din dosarele de înscriere (Etapa I), vor putea participa ulterior la şedinţa de licitaţie publică în plic închis (Etapa II).

În cazul în care nu se prezintă nici un ofertant, licitaţia se va relua în 19.06.2019 respectiv 26.06.2019, ora 10:00.


Editor de Bunuri

#hide the portlet