Editor de Bunuri

Anunț pentru vânzarea uleiurilor uzate provenite din instalațiile ST Craiova

CNTEE. „TRANSELECTRICA" S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei, nr. 5, loc. Craiova, judeţul Dolj, cod 200581, organizează licitaţie publică cu strigare pentru "Vanzarea uleiurilor uzate provenite din instalatiile ST Craiova".

Depunerea dosarelor este permisă până în data de 27.08.2019 ora 10:00 și se va desfășura în conformitate cu Instrucțiunile pentru ofertanți, la sediul Sucursalei. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0251/307137, fax 0251/307100 sau mail nuti.calinescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot participa persoane juridice conform instrucțiunilor.

Documentatia pentru licitație se poate procura de la sediul Sucursalei, in baza unei cereri scrise, semnate si stampilate de reprezentantul legal, transmise pe fax sau adresa de mail de mai sus.


Editor de Bunuri

#hide the portlet