Editor de Bunuri

ANUNT privind decizia etapei de incadrare

CNTEE Transelectrica SA, prin DIRECTOR TEHNIC BALTA NICULAE, titulara a proiectului „EXTINDERE STATIA 400 KV CERNAVODA – ETAPA I – INLOCUIREA BOBINELOR DE COMPENSARE", propus a se realiza in judetul Constanta, oras Cernavoda, str. Valea Cismelei nr. 11, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULIUI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet