Editor de Bunuri

Anunt privind "Planul de Dezvoltare a Retelei Electrice de Transport - perioada 2014 - 2023" - document pentru discutie

În conformitate cu atribuţiile si competenţele stabilite prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Codul Tehnic al RET–Revizia I, aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004, modificat şi completat prin Ordin ANRE nr. 35/2004  şi Condiţiile asociate Licenţei nr.161 pentru transportul de energie electrică şi furnizarea serviciului de sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A. realizează activitatea de planificare privind dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual şi de evoluţia viitoare a consumului de energie electrică şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie.

În acest scop, Transelectrica actualizează la fiecare 2 ani planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru următorii 10 ani succesivi. După ce proprietarul reţelei de transport îşi dă acordul asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua de transport şi după aprobarea planului de către autoritatea competentă,  acesta devine document cu caracter public.

Ne face placere să vă informam că, începând cu data de 4 februarie 2014, pe website-ul Transelectrica,  la capitolul „Documente pentru discuţie", se află postat documentul - proiect „Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport - perioada 2014 – 2023".

Eventualele comentarii şi propuneri pot fi transmise până la data de 17 februarie 2014 pe  adresa de e-mail: dana.petrescu@transelectrica.ro

Observaţiile şi propunerile primite vor fi avute în vedere la elaborarea formei finale a documentului, care urmează să fie aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet