Editor de Bunuri

Anunţ privind prima etapă de consultare în cadrul proiectului MARI (Manually Activated Reserves Initiative)

Articolul 20 (Article 20 European platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration reserves with manual activation) din „Guideline on Electricity Balancing" stabilește termenul de patru ani de la intrarea în vigoare a Codului de Echilibrare pentru folosirea la nivel european a rezervelor pentru restabilirea frecvenței cu activare manuală.

Pe data de 05.04.2017 nouăsprezece Operatori de Transport din Europa au semnat un memorandum pentru demararea unui proiect pentru realizarea platformei europene de echilibrare pentru schimburi între OTS-uri a rezervelor cu activare manuală pentru restabilirea frecvenței (mFRR).

În prezent sunt 19 membri și 10 observatori printre care și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în acest proiect. Pe data de 07 septembrie 2017, proiectul a fost aprobat de ENTSO-E și declarat de Market Committee ca proiect inițial care va fi extins prin aderarea tuturor OTS-urilor membre ENTSO-E.

Proiectul se numește MARI (Manually Activated Reserves Initiative) și va îndeplini toate cerințele prevăzute în EB GL pentru platforma informatică pe care va fi tranzacționată energia necesară pentru echilibrarea sistemelor, energie din rezerve de tipul mFRR, inclusiv redactarea cadrului de implementare solicitat de cod.

Membrii proiectului efectuează o primă consultare a părților interesate cu privire la proiectarea unei platforme europene comune pentru restabilirea frecvențelor manuale (mRRR).

 Pentru a se asigura că observațiile și punctele de vedere ale părților interesate sunt luate în considerare încă de la început s-a luat decizia să se structureze consultarea privind proiectarea platformei mFRR în două etape:

1) Prima consultare publică - Date de intrare, design;

2) A două consultare publică - Proiectarea platformei mFRR.

Prima consultare a fost lansată pe pagina ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input) la 21 noiembrie 2017 ora 12:00 și va fi închisă la 20 decembrie 2017. Încurajăm toate părțile interesate și participanții la piață să participe la ambele consultări, astfel încât operatorii de sisteme de transport să poată lua în considerare opiniile în timp ce proiectează platforma mFRR. Numai o participare suficientă poate asigura că platforma va servi cu succes nevoilor tuturor părților relevante implicate, fie OTS, furnizorilor de servicii de echilibrare (PPE), fie altor părți interesate.

În această primă etapă, diferitele opțiuni pentru aspectele de proiectare sunt prezentate părților interesate, iar părților interesate le sunt solicitate opiniile și preferințele. Având în vedere feedback-ul primit, membrii proiectului MARI vor pregăti proiectul final al platformei mFRR. A doua etapa de consultare a acestui proiect cu părțile interesate va avea loc în anul 2018. Cadrul de implementare al platformei mFRR trebuie prezentat Autorităților Naționale de Reglementare în 12 luni de la intrarea în vigoare a Codului Comercial European de Echilibrare (GLEB), care se așteaptă să fie publicat în trimestrul 4 / 2017 sau trimestrul 1 / 2018.

Implementarea platformei europene mFRR vizează asigurarea unei achiziții eficiente din punct de vedere economic a energiei de echilibrare a rezervelor de restabilire a frecvenței, acționate manual, precum și realizarea armonizării produselor energetice de echilibrare și o cooperare mai strânsă a OTS-urilor la nivel european.

În plus, platforma mFRR va permite PPE-urilor să pună la dispoziție produsele standard de energie de echilibrare pentru toate OTS-urile europene în același timp. Părțile implicate în proiectul MARI sunt conștiente de faptul că feedbackul părților interesate poate fi crucial pentru crearea unei platforme perfect funcționale.

Având în vedere cele de mai sus, reiteram invitația de a participa la aceasta etapa de consultare publica aflând propunerile MARI pentru cadrul de implementare al platformei mFRR din documentul publicat pe site-ul ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input) și transmitând opiniile dumneavoastră în sondajul deschis online în același link.

Pentru clarificări suplimentare așteptăm întrebările dumneavoastră pe adresa de email: adriana.terente@transelectrica.ro.


Editor de Bunuri

#hide the portlet