Editor de Bunuri

Anunţ privind prima etapă de consultare în cadrul proiectului PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation)

Articolul 21 - Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată din Regulamentul de stabilire a unor linii directoare privind echilibrarea energiei electrice (Guideline on Electricity Balancing), stabilește termenul de patru ani de la intrarea în vigoare a Codului de Echilibrare pentru folosirea la nivel european a rezervelor pentru restabilirea frecvenței cu activare automată.

Pe data de 24.07.2017 opt Operatori de Transport din cinci ţări au semnat un memorandum pentru demararea unui proiect în vederea realizării platformei europene de echilibrare pentru schimburi între OTS-uri a energiei din rezerve cu activare automată pentru restabilirea frecvenţei (aFRR).

Astfel, APG – Austria, Elia – Belgia, Tennet – Olanda, RTE – Franţa împreuna cu cele 4 OTS-uri din Germania, respectiv 50Hertz, Amprion, Tennet si TransnetBW, au convenit să iniţieze un proiect de design, implementare şi operare pentru o platformă de schimb de energie din rezerve pentru restabilirea frecvenţei cu activare automată.

Comunicatul de presa poate fi consultat accesand link-ul: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/PressReleases/2017/20170804_PICASSO_Press-release_EN.pdf

Proiectul se numeste PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) și va îndeplini toate cerințele prevăzute în EB GL pentru platforma informatică pe care va fi tranzacționată energia necesară pentru echilibrarea sistemelor, energie din rezerve de tipul aFRR, inclusiv redactarea cadrului de implementare solicitat de cod.

            În prezent, membrii proiectului efectuează o primă consultare publică a părților interesate cu privire la proiectarea unei platforme europene comune în vederea schimbului de energie din rezerve cu activare automată  (aFRR).

            Consultarea publică va cuprinde doua etape, prima etapa încheindu-se la sfarsitul anului 2017 (este în curs de desfaşurare), a doua etapa fiind programată să aibă loc la jumatatea anului 2018.

            Prima consultare a fost lansată pe pagina ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/) şi se va încheia în data de 20 decembrie 2017. Încurajăm toate părțile interesate și participanții la piață să participe la aceasta consultare, astfel încât operatorii de sisteme de transport să poată lua în considerare opiniile în timp ce dezvolta platforma aFRR. Numai o participare activa poate asigura premisele că platforma va servi cu succes nevoilor tuturor părților relevante implicate, fie OTS-uri, fie furnizori de servicii de echilibrare (PPE), fie alte părți interesate.

            Implementarea platformei europene aFRR vizează asigurarea unei achiziții eficiente din punct de vedere economic a energiei de echilibrare din rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automata, precum și realizarea armonizării produselor de echilibrare (produse standard).

            Platforma aFRR va permite PPE-urilor să pună la dispoziție produsele standard de energie de echilibrare pentru toate OTS-urile europene în același timp. Părțile implicate în proiectul PICASSO sunt conștiente de faptul că feedback-ul părților interesate este foarte important pentru crearea unei platforme perfect funcționale, având in vedere diversitatea structurii de producţie din Europa.

            Având în vedere cele de mai sus, lansam tuturor celor interesaţi invitația de a participa la această primă etapă de consultare publică, citind documentul spre consultare PICASSO pentru design-ul platformei aFRR care se afla publicat pe site-ul ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55) și transmitând opiniile dumneavoastră în sondajul deschis online în același link. Documentul spre consultare şi comunicatul de presa se afla pe aceeaşi pagină, în secţiunea: Consultation Document (see "Press releases and updates")

            Pentru clarificări suplimentare așteptăm întrebările dumneavoastră pe adresa de email: emanuel.ionita@transelectrica.ro.


Editor de Bunuri

#hide the portlet