Editor de Bunuri

Anunţ Public

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA – Sucursala de Transport Sibiu, titular al proiectului „Mărirea capacităţii de transport LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fîntînele" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Mărirea capacităţii de transport LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fîntînele", propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al judeţelor Neamţ, Harghita şi Mureş.
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, 
în zilele de luni-joi, între orele 8:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si pe pagina de internet www.anpm.ro la secţiunea Reglementări/Acord de mediu/ Drafturi acte de reglementare.
 
Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 24.11.2017.

Editor de Bunuri

#hide the portlet