Editor de Bunuri

Anunt public

Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA –Sucursala de Transport Sibiu, titular al proiectului „Marirea capacitații de transport LEA 220kV Stejaru –Gheorgheni –Fintinele" anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agenția Naționala pentru Protecția Mediului –proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata, pentru proiectul „Marirea capacitații de transport LEA 220kV Stejaru –Gheorgheni –Fantanele", propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Neamț, Harghita și Mureș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, în zilele de luni- joi, între orele 8.30– 16.00 și vineri între orele 8.30- 13.30, precum și pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementari/ Acord de mediu/ Drafturi acte de reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunț.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet