Editor de Bunuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  TRANSELECTRICA S.A., titular al proiectului LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei", propus a fi amplasat în judeţele Buzău, Ialomiţa şi Constanţa.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 0830 - 1600 şi Vineri între orele 0830 - 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/revizuire-acte-de-reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Editor de Bunuri

#hide the portlet