Editor de Bunuri

Anunt Recrutare ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST Directia piete de energie

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) – Serviciul piețe administrate – Biroul cogenerare, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST 

Principalele responsabilități ale postului:

·      raspunde de urmarirea si derularea contractelor dintre administratorul schemei de sprijin si platitorii de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta;

·      raspunde de emiterea facturilor de plata a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de transmitere a acestora catre platitorii de contributie, in fiecare luna de decontare;

·      raspunde de centralizarea cantitatilor de energie electrica raportate de platitorii de contributie in vederea facturarii;

·      raspunde de introducerea in sistemul informatic MIS a facturilor emise pentru colectarea contributiei de la platitorii de contributie (furnizorii consumatorilor de energie electrica din Romania);

·      calculeaza cuantumul penalitatilor pentru contractele dintre administratorul schemei de sprijin si platitorii de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta;

·      urmareste incasarea facturilor emise pentru platitorii de contributie utilizand sistemul informatic MIS si intocmeste adrese de notificare catre platitorii de contributie care au datorii restante catre Companie;

·      urmareste indeplinirea obligatiilor de plata prevazute in contractele cu platitorii de contributie conform Procedurii operationale TEL 01.12 „Constituirea, actualizarea si executarea garantiilor financiare pentru platitorii de contributie si producatorii de energie electrica si termica în cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin";

·      solicita la ANRE aprobarea deciziilor de constituire a garantiei financiare de catre platitorii de contributie care nu si-au achitat contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contributiilor pentru cogenerare de inalta eficienta;

·      intocmeste adrese de notificare catre ANRE privind suspendarea sau retragerea licentei oricarui furnizor al consumatorilor de energie electrica din Romania care refuza sa constituie GF conform deciziilor ANRE si care nu isi achita obligatiile financiare la termen conform prevederilor contractuale;

·      raspunde  de pastrarea in bune  conditii  a contractelor dintre administratorul schemei de sprijin si platitorii de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, de documentatia aferenta activitatii, dar si de arhivarea acestora;

·       intocmeste rapoarte si situatii lunare si de cate ori este nevoie sau sunt solicitari din partea Conducerii Companiei, sefului de birou, ANRE sau alte organisme ierahice superioare.

Cerințe:         

  • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
  • Experiență: minimum 2 ani vechime;
  • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, conform Bibliografiei;
  • Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;
  • Utilizare PC, soft-uri de specialitate, MS Office este o cerință obligatorie;
  • Cunoașterea limbii engleze;

·         Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·         Rapiditate în luarea deciziilor;

·         Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·         Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·         Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·         Rezistență la stres, echilibru emotional; 

  • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
  • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
  • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14 septembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet