Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Inginer DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Prognoza și managementul congestiilor, managementul CPT – Biroul prognoză,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER DEN

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Elaborarea prognozei zilnice a consumului intern brut de energie electrica in SEN;
 • Elaborarea rapoartelor referitoare la consumul propriu tehnologic in Reteaua Electrica de Transport;
 • Colectarea, prelucrarea statistica si arhivarea electronica a informatiilor privind consumul intern brut de energie in SEN si a celor privind consumul propriu tehnologic in RET;
 • Analiza documentatiilor tehnice specifice domeniului prognozei de consum de energie electrica si consumului propriu tehnologic.

 

 

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice in domeniul energetic (de preferinta specialitatea electroenergetica) – ECTS/ECTS+M/S;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunostinte de utilizare PC: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point);
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) – nivel mediu;
 • Disponibilitatea de a lucra in tura de weekend (program de zi) si in zilele de sarbatoare legale;
 • Abilitati foarte bune de comunicare;
 • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate;
 • Foarte bune abilitati de organizare a timpului.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21 august 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet