Editor de Bunuri

Anunt Recutare Sef Birou Non Tehnic DGCRIR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Biroul reprezentare, relatii publice si relatii cu mass-media (BRRPRMM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SEF BIROU NON TEHNIC     

Principalele responsabilități ale postului:

·      participa la aplicarea strategiei şi a planului de susţinere a imaginii si reputatiei Companiei;

·      urmareste implementarea Strategiei de Relatii Publice, precum si a Manualului de Identitate Vizuala a Companiei;

·      urmareste respectarea prevederilor Codului de Etica Profesionala a Personalului din cadrul Transelectrica;

·      raspunde de promovarea  imaginii unitare a Companiei si asigura comunicarea interna si externa;

·      raspunde de coordonarea si producerea integrata si unitara a mesajului transmis de catre Companie, publicului larg si de coordonarea in transmiterea informatiilor publice prin toate mijloacele de comunicare;

·      raspunde de punerea la dispozitia mijloacelor de informare in masa a informatiilor destinate opiniei publice (in vederea cunoasterii exacte a activităţii Companiei, prin redactarea de informari, comunicate de presa si  organizarea de conferinţe de presa);

·      raspunde de organizarea activitatii de programare şi de acordare a interviurilor (pentru presa din țară și din  strainatate) pentru Directoratul Companiei si membrilor conducerii executive a Companiei;

·      raspunde de efectuarea informarii zilnice, sau atunci cand este cazul, a directorului DGCRIR, Directoratului Companiei si a membrilor din conducerea executiva a Companiei in legatura cu diverse articole si declaratii care pot avea impact asupra imaginii Companiei;

·      raspunde de urmarirea aplicarii regulilor de identitate vizuala la nivel de executiv Companie si sucursale de transport;

·      raspunde de organizarea de conferinte, briefing-uri si interviuri de presa pentru conducerea executiva a Companiei si specialistii desemnati;

·      raspunde de asigurarea si intretinerea unei bune relatii cu mass-media;

·      raspunde de insotirea / insoteste jurnalistii in vizitele pe teren, la obiectivele Companiei;

·      raspunde de redactarea si transmiterea in mass media a comunicatelor de presa ale Companiei;

·      răspunde de administarea, asigurarea conţinutului şi structura informaţiilor publice ale paginii WEB a Companiei si urmareste actualizarea periodica a acesteia;

·      raspunde de inaintarea spre publicare in presa nationala a convocatoarelor/hotararilor AGA, CS ale Companiei conform prevederilor BVB;

·      răspunde de realizarea comunicării interne si externe pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor Companiei;

·      urmăreste modul de rezolvare a sesizărilor si reclamatiilor (primirea, sortarea, urmărirea modului de rezolvare si realizarea corespondentei cu celelalte societăti de profil/petenti privind reclamatiile si sesizările);

·      deruleaza relatiile de comunicare externa cu organismele/asociatiile nationale la care este afiliata Transelectrica;

·      deruleaza relatiile externe cu firmele omoloage din strainatate (asigurare corespondenta in limba engleza pentru executivul Companiei);

·      raspunde de partea redactionala la publicatiile interne ale Companiei;

·      elaboreaza caietele de sarcini si deruleaza contractele de achizitii servicii aferente obiectului propriu de activitate;

·      participa la elaborarea politicilor si a strategiei de dezvoltare a Companiei.

Cerințe:         

·       Studii superioare;

·       Experienta relevanta in activitatea de relatii publice si comunicare;

·       Capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu si din afara Companiei,

·       Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·       Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·       Utilizare PC plus soft-uri de specialitate;

·       Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·       Aptitudini manageriale;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·       Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet