Editor de Bunuri

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a incheiat derularea proiectul 'Retehnologizarea staţiei 220/110 kV Mintia' cu sprijinul instrumentelor structurale

Bucuresti, 20.01.2014

Compania Naţională de  Transport al  Energiei Electrice „TRANSELECTRICA" S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, a incheiat  la data de 30.12.2013, proiectul "Retehnologizarea statiei 220/110 kV Mintia", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 138.968.565,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de  43.879.936,46 lei.

Proiectul s-a implementat în satul Mintia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara, pe o durată de 18 luni şi a fost incadrat în axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", operaţiunea "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport". Obiectivul proiectului este creşterea gradului de eficienţă energetică şi de siguranţa în funcţionare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea staţiei electrice de transformare şi conexiuni de înaltă tensiune 220/110 kV Mintia, în contextul combaterii schimbărilor climatice.

Transelectrica este Operatorul de Transport şi de Sistem din România, care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 81 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de 37.794 MVA şi 8.759,40 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a 8 sucursale de transport.  

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoană contact: Iulia Doina Simionescu Panait

 

Funcţie: Specialist Accesare Fonduri Europene
Tel. 021.3035735, Fax: 021 3035660, e-mail: iulia.simionescu@transelectrica.ro


Editor de Bunuri

#hide the portlet