Editor de Bunuri

C.N.T.E.E "Transelectrica" - SA - Sucursala de Transport Cluj, titlular al proiectului: Modernizare Statia 220/110 kV TIHAU - echipament primar

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: MODERNIZARE STAŢIA 220/110 kV TIHĂU – ECHIPAMENT PRIMAR,  propus a fi amplasat în loc. Tihău, comuna Surduc, fn, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.08.2014


Editor de Bunuri

#hide the portlet