Editor de Bunuri

CNTEE Transelectrica SA a incheiat derularea proiectului "Retehnologizarea statiei 400/110 kV Brasov" cu sprijinul instrumentelor structurale

Bucuresti, 15.04.2014

CNTEE Transelectrica SA , cu sediul in Bucuresti, str.Olteni nr 2-4, cod postal 030786, a incheiat la data de 31.03.2013,  proiectul "Retehnologizarea statiei 400/110 kV Brasov", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Valoarea totala a proiectului  este de 98.883.054,52 lei, din care asistenta financiara nerambursabila de 37.961.718,98 lei.

Proiectul s-a implementat in localitatea Brasov, judetul Brasov, pe o durata de 22 de luni si a fost incadrat in axa prioritara 4, " Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", operatiunea " Sprijinirea investitiilor in extindere si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie -partea de transport".

Obiectivul proiectului este cresterea gradului de eficienta energetica si de siguranta in functionare a Sistemului  de Transport al Energiei a Electrice prin modernizarea statiei electrice de transformare si conexiuni de inalta tensiune 400/110 kV Brasov, in contextul combaterii schimbarilor climatice. 

Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania, care gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de transport care cuprinde 81 de statii electrice de transformare, cu o capacitate de 37.794 MVA si 8.759,40 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV si 750 kV, aflate in gestiunea  a 8 sucursale de transport.

Detalii suplimentare puteti obtine de la : 

Persoana contact: Iulia Doina Simionescu Panait

Functie: Specialist Financiar Accesare Fonduri Europene

Telefon: 021.303.5735, fax:021.303.5660, e-mail: iulia.simionescu@transelectrica.ro


Editor de Bunuri

#hide the portlet