Editor de Bunuri

COMUNICAT DE PRESĂ

În contextul dificultăților de natură financiară cu care se confruntă SMART SA, filiala de mentenanță a CNTEE Transelectrica SA, precum și datorită importanței deosebite pe care o are asigurarea activităților de mentenanță a rețelei  de transport în ceea ce privește siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, conducerea executivă a CNTEE Transelectrica SA a analizat în regim de urgență situația SMART SA și a dispus inițierea demersurilor legale necesare pentru adoptarea măsurilor de soluționare, astfel încât să nu fie pusă în pericol continuitatea activităților de mentenanță.

Acționarii SMART SA, respectiv CNTEE Transelectrica SA și Statul Român, prin Ministerul Economiei, au depus eforturi semnificative pentru a identifica o soluție sustenabilă de redresare a situației societății, soluție menită să trateze cauza și nu efectele dificultăților întâmpinate de SMART SA în ultimii doi ani.

Astfel, acționarii SMART SA s-au întrunit în data de 28 martie 2019, în baza art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, în Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul căreia a fost aprobat în unanimitate Programul de restructurare economico-financiară a activității SMART SA.

Programul de restructurare economico-financiară, înaintat de Consiliul de Administrație al filialei SMART SA, conține necesitatea capitalizării societății în cuantum de 24 de milioane de lei, obținându-se în acest fel o proiecție economico-financiară care va conduce societatea SMART SA în situația în care, în următorii ani, va obține profit operațional din activitățile pe care le desfășoară.

CNTEE Transelectrica SA deține 70,005% din acțiunile SMART SA, iar de Statul Român, prin Ministerul Economiei, deține 29,995% din acțiunile SMART SA.

 

Serviciul Relații Publice și Comunicare Instituțională


Editor de Bunuri

#hide the portlet