Editor de Bunuri

CONSULTARE PUBLICĂ referitor la "Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță", conform articolului 44 din  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

CNTEE Transelectrica SA invită părtile interesate și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea CORE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță conform articolului 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.  
Documentele de discutie pot fi accesate la pagina  https://www.transelectrica.ro/web/tel/consultari-in-curs la urmatorul link: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-fallback-procedures/
 
Comentariile se pot transmite pana la data de 27 Aprilie 2017.  
 

Editor de Bunuri

#hide the portlet