Editor de Bunuri

Cuplarea pietelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria si România va fi lansată în Trimestrul 4/2014

Urmare a deciziei luată în luna august 2013 în cadrul Proiectului 5M MC, privind initierea implementării Proiectului de cuplare a pietelor de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi România, Proiectul 4M MC a început derularea activitatilor. De curând, Comitetul director al 4M MC a aprobat cele mai recente evolutii si a salutat angajamentul deplin al tuturor părtilor implicate. Comitetul director a constatat progresele înregistrate de echipa de proiect si a apreciat că toate părtile au avansat semnificativ în evaluarea solutiilor tehnice necesare si a interfetelor comune si au început pregătirea pentru implementarea tuturor sistemelor.

În ianuarie 2014, bursele de energie din 4M MC au încheiat cu succes etapele preliminare necesare pentru a fi gata să implementeze solutia Cuplării prin Pret a Regiunilor (PCR) în infrastructura lor IT, cu scopul de a deveni pe deplin compatibile cu modelul tintă al Pietei interne europene de energie electrică. Aceasta este o etapă crucială pentru a atinge obiectivul Uniunii Europene de creare a unei piete europene, armonizate de energie electrică pentru ziua următoare. În timp ce OTE a devenit în martie 2013 membru PCR cu drepturi depline, HUPX, OPCOM si OKTE au finalizat toate activitătile de procurare necesare si si-au selectat furnizorul de servicii pentru solutia PCR. PCR este o initiativă a sapte burse europene de energie, care furnizează o solutie de cuplare unică prin pret pentru a fi utilizată în calculul preturilor la energie electrică în Europa si alocarea capacitătii transfrontaliere pentru ziua următoare.

Operatorii de transport si de sistem din 4M MC au convenit asupra arhitecturii sistemului Functiei de Management la nivelul operatorilor de transport şi de sistem (mTMF). mTMF realizează o gestionare eficientă a tuturor responsabilitătilor comune ale operatorilor de transport şi de sistem si operează o interfată comună de comunicare între bursele de energie si operatorii de transport şi de sistem. Odată intrat în funcţionare, mTMF va reprezenta o platformă universală de promovare a integrării trans-regionale a pietelor, care va fi deschisă extinderii către alte piete.

Pe baza progresului proiectului, Comitetul director a aprobat planul de lansare comercială a 4M MC înainte de sfârsitul anului 2014, în scopul de a promova beneficiile pietelor interconectate către participanti cât mai curând posibil. Este de asteptat ca proiectul 4M MC să crească lichiditatea, eficienta si bunăstarea socială în pietele cuplate.

Asa cum s-a convenit in August de catre Comitetul director al 5M MC, Bursa de energie (TGE), operatorul de transport si de sistem (PSE) si autoritatea natională de reglementare (URE) din Polonia au statut de observator în 4M MC, cu scopul de a fi pe deplin informati cu privire la activitătile de extindere pentru a facilita viitoarea integrare.

Părtile implicate vor informa periodic cu privire la progresele înregistrate în Proiectul de cuplare a pietelor 4M MC.


Editor de Bunuri

#hide the portlet