Editor de Bunuri

Lansarea cuplării pieţelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi România planificată pentru 11 noiembrie 2014

Comitetul Director al Proiectului 4M Market Coupling (4M MC) a confirmat la reuniunea sa din 02 aprilie 2014 că se preconizează ca piețele de energie electrică pentru ziua următoare din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România să funcționeze în regim cuplat începând cu ziua de tranzacționare 11 noiembrie 2014 (pentru ziua de livrare 12 noiembrie 2014). Soluțiile aplicate în 4M MC, în prezent în curs de implementare, urmăresc compatibilitatea cu recent lansata cuplare a piețelor din regiunea nord-vest europeană (de exemplu soluția PCR, scala de preț, dimensiunea pasului de ofertare etc), cu ora limită de închidere a porții de transmitere a ofertelor menținută la ora 11:00 CET în conformitate cu decizia autorităților naționale de reglementare.

 

Considerând progresul înregistrat, Comitetul Director a stabilit reperele importante ale evoluției proiectului 4M MC în perioada următoare. Părțile proiectului se angajează să reconfirme data de lansare a proiectului în luna august, odată cu finalizarea unei părți semnificative a procesului de implementare. În luna septembrie sunt prevăzute ateliere de lucru coordonate la nivel național pentru participanții la piață în scopul prezentării aranjamentelor finale și furnizării de informații cu privire la testele care vor implica participanții la piață. În același timp vor fi organizate la nivel local campanii de informare referitoare la implementarea noilor reguli de tranzacționare și la caracteristicile soluției PCR.

 

Părţile proiectului vor informa periodic cu privire la progresele înregistrate în Proiectul 4M MC.

Comunicat de Presa


Editor de Bunuri

#hide the portlet