Editor de Bunuri

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu:

1. HG 805 din 08.12.2017, curpinzând lista imobilelor ce urmează a fi expropriate 

2. Planurile Topografice care conţin coridorul de expropriere


Editor de Bunuri

#hide the portlet