Editor de Bunuri

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan:


Editor de Bunuri

#hide the portlet