Editor de Bunuri

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET:

1. HG 775 din 26.10.2017, cuprinzând lista imobilelor ce urmează a fi expropriate

2 Planul topografic care conţine coridorul de expropriere


Editor de Bunuri

#hide the portlet