Editor de Bunuri

Pașii următori către integrarea piețelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Polonia

    În urma semnării la 11 iulie 2013 a Memorandumului de înțelegere, Comitetul director al 5M MC (Proiectul de cuplare a piețelor din cele cinci țări), compus din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE și ANRE), operatorilor de transport şi sistem (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE și Transelectrica) și ai operatorilor de piață/burselor de energie (OTE, OKTE, HUPX, TGE și OPCOM) din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România, a discutat pașii următori către integrarea piețelor pentru ziua următoare de energie electrică.
   Inițial, părțile s-au confruntat cu un aspect fundamental privind organizarea pieței în contextul altor activități de integrare și de interconectare a piețelor de energie electrică. Sondajul de opinie adresat companiilor active pe cele cinci piețe a vizat colectarea feedback-ului cu privire la posibilele implicaţii ale aranjamentelor propuse, în principal stabilirea orei limită de transmitere a ofertelor (GCT) și scopul integrării pieței (consulta chestionarul aici).
   Pe baza unei analize detaliate a rezultatelor sondajului de opinie, autoritățile naționale de reglementare au concluzionat că nu există o poziție comună în rândul participanților la piață în toate piețele implicate cu privire la scenariile propuse de cuplare a piețelor din cele cinci țări. Pentru a nu împiedica integrarea în continuare a pieţelor, Comitetul director a adoptat poziția autorităților naționale de reglementare, adică proiectul de cuplare a piețelor va începe cu ora 11:00 ca oră limită de transmitere a ofertelor și va implica piețele pentru ziua următoare de energie electrică din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România. Se va urmări cât mai mult posibil conformitatea cu dezvoltările din regiunea NWE (Nord-Vest Europa). Se va asigura strânsa cooperare între partenerii proiectului 5M MC care să contribuie la viitoarea integrare a pieței. Opinia comună este aceea că implementarea cuplării cu piața poloneză se va realiza ulterior, în contextul inițiativei CEE FBMC (Cuplarea piețelor din Europa Centrală și de Est pe bază de fluxuri). În același timp, cele cinci burse de energie vor continua să coopereze pentru implementarea soluției PCR (Cuplarea prin Preț a Regiunilor), declarată model țintă în vederea integrării europene.


Editor de Bunuri

#hide the portlet