Editor de Bunuri

Referent de specialitate principal

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF) – Departamentul bugetare și raportare managerială (DBRM) – Serviciul bugetare (SB), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • centralizeaza lunar situatiile privind raportarea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pe sucursale si intocmeste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru executiv (transport si sistem) in vederea inchiderii lunare a BVC-ului companiei;
 • raspunde de corelarea realizarilor din bugetul de cheltuieli cu balanta contabila – grupa 6 si grupa 7;
 • determina abaterile fata de elementele din bugetul aprobat / rectificat - lunar, trimestrial, anual si informeaza seful serviciului privind eventualele abateri;
 • intocmeste situatia privind redistribuirea nivelului unor cheltuieli din cadrul indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC aprobat/rectificat si a anexelor aferente, in baza solicitarilor primite de la entitatile organizatorice ale Companiei;
 • intocmeste realizarile anuale ale sucursalelor si ale executivului (transport si sistem) privind articolele de calculatie, conform Manualului de evidenta de gestiune si calculatia costului activitatilor, in vederea fundamentarii cheltuielilor directe, cheltuielilor indirecte, cheltuielilor generale de administratie si cheltuielilor operationale excluse, ca elemente de deviz, la nivel de  CNTEE "Transelectrica" – S.A.

Cerințe:         

 • studii superioare (S/ECTS+M);
 • cunoștințe necesare postului:
 • cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul energetic, precum și reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în domeniul energiei;
 • cursuri Oracle constituie un avantaj;
 • cunoștințe de contabilitate generală, informatică de gestiune;
 • cunoașterea legislației din domeniul financiar contabil, economic, comercial și tehnic;
 • cunoştinţe de utilizare calculator – Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), soft-uri adecvate;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (de preferat domeniul financiar).
 • experiență: un an în activitatea economica;
 • Utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) la nivel avansat.
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet