Editor de Bunuri

Referent de specialitate principal DGCRIR

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Serviciul raportare non-financiara si responsabilitate corporativa (SRNFRC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL   

Principalele responsabilități ale postului:

·      participa la crearea si mentinerea relatiilor de lucru functionale cu factori de decizie/personalul specializat al institutiilor de stat relevante pentru companie si cu diversi membri ai mediului de afaceri;

·      proceseaza date si documente elaborate in cadrul directiei la solicitarea sefului ierarhic;

·      participă la menținerea unei relații active cu persoanele interesate (stakeholderi) și asigura un flux adecvat de informații cu toți cei interesați de evaluarea profilului non-financiar și a evoluției non-financiare a Companiei, privind:

o  comunicarea cu investitorii instituţionali, intermediari, consultanţi de investiţii, analişti financiari, la  solicitările acestora, cu privire la rapoartele non-financiare emise TEL;

o  întocmirea de note, informaţii, situaţii, documente, rapoarte de sinteză şi/sau analiză solicitate cu privire la rapoartele non-financiare;

o  colectarea tuturor datelor/informaţiilor (cu conţinut cert, corect şi suficient) necesare elaborării raportării non-financiare, precum şi diseminarea acestora către cei interesaţi, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă;

·      participa la implementarea si dezvoltarea politicii de responsabilitate sociala corporativa (RSC);

·      participă la intocmirea raportării non-financiare a Companiei la termenele stabilite, în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare aplicabilă.

 

Cerințe:         

·      Studii superioare;

·      Experienta: minim un an vechime in munca;

·      Capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu si din afara Companiei;

·      Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

·      Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      Utilizare PC plus soft-uri de specialitate;

·      Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți toate cerintele menționate mai sus, pentru a aplica, vă rugam să depuneti până la data de 24 iulie 2017 un CV actualizat însoțit de Aplicația internă - semnată de către conducătorul Entității organizatorice din care faceți parte - la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la: telefon 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet