Editor de Bunuri

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul "Linia Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier -Anina - Reşiţa"

     Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, ST Timişoara anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Linia Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier -Anina - Reşiţa" propus a fi amplasat în proiectul propus a fi amplasat în 14 unităţi administrativ teritoriale din cadrul judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi, astfel:
- în judeţul Caraş-Severin (11 unităţi): comuna Ezeriş, municipiul Resiţa, comuna Carasova, oraşul Anina, comuna Bozovici, comuna Prigor, comuna Lăpuşnicel, comuna Iablaniţa, comuna Mehadia, oraşul Băile Herculane, Comuna Topleţ;
- în judeţul Mehedinţi (3 unităţi): comuna Iloviţa, comuna Brezniţa – Ocol, municipiul Drobeta Tr. Severin;
Tipul deciziei posibile luate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Rapoartele pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului consultate la sediile:
• Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.296, în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89.
• Companiei Naţionale de Transport Energie Electrică TRANSELECTRICA SA Sucursala Timişoara, str. Piaţa Românilor, nr.11, Timişoara în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri, între orele 8-14.
Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet www.transelectrica.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la:
- Breznita Ocol - jud. Mehedinti - 23 septembrie 2013 orele 17 (Primarie - sala de consiliu);
- Mehadia - jud. Caras Severin - 24 septembrie 2013 orele 16 (Primarie- sala de consiliu);
- Bozovici - jud. Caras Severin - 25 septembrie 2013 orele 16 (Primarie -sala de consiliu)
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, până la data de 23.09.2013


Editor de Bunuri

#hide the portlet