Editor de Bunuri

Workshop Regional ENTSO-E RG CCE pentru prezentarea Planului de dezvoltare pe zece ani a retelei de transport si a Planului de investitii regional 2014

Pentru pregatirea editiei urmatoare a Planului de dezvoltare pe zece ani a retelei de transport (TYNDP) si a Planului de investitii regional (RgIP), ENTSO-E organizeaza in cadrul Grupei Regionale pentru Europa de Centru Est (ENTSO-E RG CCE), un workshop cu partile interesate, pe data de 26 martie 2014 in Slovacia, Bratislava, cu accent pe elaborarea TYNDP&RgIP 2014 si a rezultatelor obtinute la nivel regional.

Scopul acestui workshop este de a prezenta si discuta cu entitatile implicate, in special cu reprezentantii ministerelor nationale responsabile in sectorul energetic si cu autoritatile nationale de reglementare, procesul de elaborare a TYNDP 2014,  rezultatele studiilor de piata si de sistem pentru orizontul de timp 2030 in scenariile „slow progress" si „green progress" precum si evaluarea cost beneficiu a proiectelor regionale cu relevanta pan-Europeana.

Anexe:


Editor de Bunuri

#hide the portlet