Asset Publisher

Anunţ de recrutare EXPERT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Departamentului infrastructuri critice (DICr) – activitatea Management infrastructuri critice – Cooperare, monitorizare și control, am demarat selecția pentru ocuparea temporară a postului de:

EXPERT  

Principalele responsabilități ale postului:

 • Derulează proceduri operaționale de achiziţie a serviciilor de mentenanţă a sistemelor de securitate;
 • Coordonează derularea contractelor în colaborare cu responsabilii la nivel de ST;
 • Întocmeşte Puncte de vedere privind modul de respectare a normelor care privesc latura tehnică a domeniului protectiei infrastructurilor critice de către actele interne ale Companiei (proceduri, instrucţiuni, caiete de sarcini etc.);
 • Urmăreşte îndeplinirea măsurilor tehnice din cadrul Planului de securitate al operatorului de infrastructură critică (PSO).

 

Cerințe:

·         Studii superioare tehnice (S/ECTS+M);

 • Experiență 3 ani în domeniul infrastructură de sistem;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Mobilitate în efectuarea sarcinilor de serviciu în cadrul teritorial național;
 • Utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·         Claritate în exprimare, capacitatea de a se face înțeles în procesul de comunicare;

 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 noiembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Asset Publisher

#hide the portlet