Asset Publisher

Anunt de recrutare referent de specialitate principal - Biroul protocol

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției Management Integrat si Servicii Suport (DMISS) – Departamentul protocol și coordonare evenimente interne și externe (DPCEIE) – Biroul Protocol (BP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL 

 

Principalele responsabilități ale postului:

·      intocmirea documentelor necesare pentru asigurarea activitatii de protocol pe baza metodologiei existente;

·      achizitionarea cadourile de protocol din partea conducerii Companiei partenerilor straini sau personalitatilor din Romania;  

·      intocmirea documentelor necesare achizitionarii materiilor prime pentru buna desfasurare a activitatii de protocol din cadrul celor doua bufete de protocol (din sediul Platinum si sediul UNO-DEN) – (apa minerala/plata, cafea, ceai, zahar, miere, lapte, vesela – cesti cafea, farfurii, lingurite, cutite, diverse tipuri de vesele de unica folosinta, servetele);

·      organizarea meselor de protocol pentru Consiliul de Supraveghere, Directoratul Companiei si pentru celelalte entităţi organizatorice din cadrul Companiei;

·      intocmirea documentelor in vederea confectionarii cartilor de vizita pentru executivul CNTEE Transelectrica SA;

·      întocmirea referatelor de necesitate şi colaborarea cu Directia Comercială la procurarea şi pregătirea corespunzătoare a obiectelor ce urmează a fi oferite drept cadouri simbolice în cadrul acţiunilor interne şi internaţionale, precum şi a unor tipărituri sau altor bunuri şi servicii, potrivit domeniului de competenta;

·      întocmirea listelor de propuneri şi evidenţa oferirii cadourilor simbolice.

 

Cerințe:         

·      Studii superioare (ECTS);

·      Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem şi, în mod deosebit, activitate de asigurare a accesului la reţelele electrice de interes public;

·      Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      Cunoştinţe privind utilizarea aplicaţiilor Windows pe calculator;

·      Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã);

·      Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Abilități de prezentare și comunicare;

·      Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;

·      Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;

·      Rezistenţă la stres şi disponibilitatea la deplasari interne si externe / de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 09 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Asset Publisher

#hide the portlet