Asset Publisher

CONSULTARE PUBLICĂ referitor la "Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță" conform articolului 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

CNTEE Transelectrica SA invită stakeholderii și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru procedurile de ultimă instanță conform articolului 44 din  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.  
Documentele de discutie pot fi accesate la pagina  https://www.transelectrica.ro/web/tel/consultari-in-curs la urmatorul link https://consultations.entsoe.eu/markets/see-fallback/    
Comentariile se pot transmite pana la data de 31 martie 2017.   

Asset Publisher

#hide the portlet