Editor de Bunuri

Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi - 2017

Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
Sedinta AGA din 14-12-2017
Data 14-12-2017
Data Referinta 04-12-2017
Data Inregistrare 04-01-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota CS aprobare numire auditor al TEL
02_Nota informare AGA incheiere contract pentru emitere unei scrisori de garantie bancara
03_Nota informare litigii
Proiectul de Hotarare
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 09-11-2017
Data 09-11-2017
Data Referinta 30-10-2017
Data Inregistrare 28-11-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01 Nota pentru fundamentarea unor modificari ale Actului Constitutiv
01_02 draft Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 09-11-2017
Data 09-11-2017
Data Referinta 30-10-2017
Data Inregistrare 28-11-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
1_3 Alegere membri Consiliul de Supraveghere
2_Propunere ME privind alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al TEL
4_Nota pentru modificare HAGOA nr 9 din 2017
5_Raportul Consiliului de Supraveghere aferent sem I 2017
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 16-10-2017
Data 16-10-2017
Data Referinta 06-10-2017
Data Inregistrare 01-11-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_01 Adresa DPAPS prin care se solicita convocarea AGOA
01_02 Nota TEL de informare privind convocarea AGOA
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 26-09-2017
Data 26-09-2017
Data Referinta 15-09-2017
Data Inregistrare 13-10-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_Nota privind aprobarea de principiu a majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care Compania a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate
2_Nota privind completarea obiectului de activitate al Companiei
3_Anexa si nota privind modificarea Actului Constitutiv al CNTEE
3_Adresa ME propunere poiect de hotarare si solicitare completare pct 3 al ordinii de zi
3_Act Constitutiv cu completare ME
4_Nota de informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 Eur
5_Nota de informare privind incheierea Contractului de credit pentru acordarea plafonului de garantii pentru emitere Scrisoare de garantie bancara de plata
6_Nota de informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 Eur
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 26-09-2017
Data 26-09-2017
Data Referinta 15-09-2017
Data Inregistrare 13-10-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_Nota privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere a CNTEE S.A.
2_Adresa ME completare convocator si act aditional la contractul de mandat
3_Propunere candidat si CV_VILT Călin Radu
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-05-2017
Data 29-05-2017
Data Referinta 19-05-2017
Data Inregistrare 16-06-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Adresa Ministerului Economiei prin D.P.A.P.S. nr 1368 din 03.04.2017
Adresa Ministerului Economiei prin D.P.A.P.S. nr 2256 din 12.05.2017
03_ Model contract de mandat
01_01 CV AMBRO Beatrice
01_02 CV BOBORA Bogdan
01_03 CV CARABULEA Marius-Iulian
01_04 CV IVAN Stefan-Valeriu
01_05 CV PLAVETI Iulius-Dan
01_06 CV RADU Cristian-Eugen
01_07 CV SOROCEANU Corneliu
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-05-2017
Data 29-05-2017
Data Referinta 19-05-2017
Data Inregistrare 16-06-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota de informare achizitii mai mari de 5.000.000 euro
02_Nota pentru fundamentarea unor modificari ale Actului Constitutiv
02_01 proiect Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 27-04-2017
Data 27-04-2017
Data Referinta 17-04-2017
Data Inregistrare 07-06-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 1_Nota de informare a AGA privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare > 5.000.000 euro
2_Nota de informare a AGA privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2013
3_Nota de informare - contractare linie de credit bancar revolving pe o perioadă de 1 an în suma de 150.000.000 lei
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 27-04-2017
Data 27-04-2017
Data Referinta 17-04-2017
Data Inregistrare 07-06-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_5 Situatii Financiare Separate 2016 si Raportul Auditorului Indepent
2_5 Situatii Financiare Consolidate 2016 si Raportul Auditorului Indepent
3.1. Nota pentru repartizarea profitului net conform Politicii de distribuire dividende
3.2. Nota pentru repartizarea profitului net conform Memorandum
4.1. si 12_14 Nota pentru aprobarea dividendului brut pe actiune conform Politicii de distribuire dividende
4.2. si 12_14 Nota pentru aprobarea dividendului brut pe actiune conform Memorandum
6.1. Raport Anual 2016
6.2. Raport Anual Consolidat 2016
8. Raport semestrial al Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare
9. Raport CNR din cadrul CS al TEL privind remuneratiile membrilor CS si membrilor D aferente anului 2016
10. Raport al Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL asupra sistemelor de control si de gestiune a riscurilor semnificative din TEL
11. Nota pentru aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-04-2017
Data 13-04-2017
Data Referinta 03-04-2017
Data Inregistrare 04-05-2017
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_Nota AGA - Program de investitii 2017 si estimari 2018-2019
2_Nota propunere BVC 2017 si estimarile 2018-2019
5_Nota privind alegerea prin vot majoritar a unui membru CS al TEL
7_8_9_10_Adrese actionar, Ministerul Economiei, ce includ proiect de hotarare, propunere membru provizoriu CS, CV si model contract de mandat al membrului proviziriu
9_CV Sefan - Valeriu IVAN, candidatul propus de catre Ministerului Economiei pentru functia de membru provizoriu din cadru CS
10_model de contract de mandat cu membrul provizoriu al CS numit de AGA
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-04-2017
Data 13-04-2017
Data Referinta 03-04-2017
Data Inregistrare 04-05-2017
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota de informare AGA privind achizitii mai mari de 5.000.000 euro
02_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea ARELCO Power SRL
03_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea OPCOM
04_Nota privind incheierea unui contract de credit pt SGB in favoarea ANRE
05_Nota privind incheierea unui act aditional la contractul de credit pt SGB in favoarea DAGESH ROM SRL
06_Nota privind litigiile TEL cu o valoare mai mare de 500.000 euro
07_Nota pentru aprobarea unei erate de indreptarea unei erori materiale in textul HAGOA din 06.11.2014
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot