Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare - etape, participanti (link ANRE - termene si forme adoptate)

Forma de lucru a normelor:

Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

  • 06 septembrie 2017 - workshop cu toate părțile interesate

             - prezentarea din cadrul întâlnirii de la hotel Novotel între OTS-OD-ANRE-ACUE-Producători privind condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public a consumatorilor

Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea codului:

  • Întâlnire tehnică Ministerul Energiei – ANRE – DSO – TSO - 10.08.2016 ora 11:00 – Bucureşti
            - Informare generală
            - Documente prezentate:
                                      - Prezentarea Codului de rețea privind racordarea consumatorilor 1388_2016
                                      - Actualizarea Normativului DAS-fmin
Ordine ANRE:
- Ordin ANRE nr. 42/29.05.2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare
Ordin ANRE nr. 67/30.05.2019 pentru aprobarea Normei Tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
 
 
Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind implementarea Codului DCC vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email: coduri_conectare_retea@transelectrica.ro