Editor de Bunuri

Proceduri Specifice - Piata de Echilibrare

No Piata Tip Procedura Continut procedura Fisier
1 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Conţinutul şi formatul cadru al Notificărilor Fizice, al Declaraţiilor de Disponibilitate şi modificarea acestora
2 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura între OPCOM și CNTEE TRANSELECTRICA privind corelarea NF aferente tranzacțiilor în ore CET pe Piața pentru Ziua Următoare cu NF aferente tranzacțiilor în ore EET pe Piața de Echilibrare.
3 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Modul de agregare a mai multor grupuri generatoare intr-o singura Unitate Dispecerizabila. (TEL - 07.VI ECH - DN/14)
4 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Transmiterea, validarea si preluarea in platforma PE a Portofoliilor de Unitati Dispecerizabile. (TEL-07.VI ECH-DN/148)
5 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE PO pentru verificarea respectarii HG nr.138/2013.
6 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Procedura Operationala Inregistrarea, suspendarea, retragerea si revocarea unui Participant la Piata de Echilibrare
7 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Inregistrarea, retragerea si revocarea unei Parti Responsabile cu Echilibrarea PO TEL-07.VI ECH-DN/201
8 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei
9 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Actualizarea Convenţiei de Participare la Piaţa de Echilibrare - cadru
10 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Actualizarea Conventiei de Asumare a Resposablitatii de Echilibrare - cadru
11 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Avand in vedere decizia comuna de a folosi mijloacele electronice de transmitere a facturilor, va solicitam completarea, semnarea de catre reprezentatii societatii dumneavoastra si transmiterea in original a doua exemplare din actul aditional la Conventia PRE atasata, urmand ca dupa semnarea de semnare catre Transelectrica SA sa va fie remis prin posta exemplarul dvs
12 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Avand in vedere decizia comuna de a folosi mijloacele electronice de transmitere a facturilor, va solicitam completarea, semnarea de catre reprezentatii societatii dumneavoastra si transmiterea in original a doua exemplare din actul aditional la Conventia PPE atasata, urmand ca dupa semnarea de semnare catre Transelectrica SA sa va fie remis prin posta exemplarul dvs.
13 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE PO 138 Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare
14 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Verificarea si acceptarea in functionare a centralelor eoliene din punct de vedere al respectarii cerintelor Codului Tehnic RET
15 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Inregistrarea, revocarea, retragerea unei PRE-i
16 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Inregistrarea, Retragerea si Revocarea unui PPE-i
17 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Constituirea, actualizarea si utilizarea garantiilor financiare pentru partile responsabile cu echilibrarea Revizia 1 si Aviz ANRE nr. 35/28.10.2015
18 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Inregistrarea in sistemul pietei de echilibrare a tranzactiilor
19 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Calculul cantitatilor energiei de echilibrare
20 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Selectarea pe tipuri a energiei de echilibrare
21 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Selectarea pentru oprire a unitatilor dispecerizabile
22 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Preluarea energiei notificate in dezechilibru de catre producatori
23 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer si al dezechilibrului de la notificare
24 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Disfunctionalitati in procesul de selectare pe PE
25 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Monitorizarea functionarii pietelor din responsabilitatea OTS
26 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Metodologie provizorie de functionare a pietei de servicii tehnologice de sistem - rezerva capacitati
27 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Conventie de Asumarea Resposablitatii de Echilibrare - cadru
28 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Actul aditional la contract cadru de Asumarea Responsabilitati Echilibrari conform Ordinul ANRE nr.124/04.11.2008
29 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Conventie de participare la piata de echilibrare - cadru
30 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Actul aditional la Conventia de participare la piata de echilibrare conform Ordinul ANRE nr.124/04.11.2008
31 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Determinarea cantitatilor de servicii tehnologice de sistem realizate fata de cele contractate
32 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj secundar
33 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si termoelectrice in reglaj primar
34 Piata de Echilibrare Proceduri avizate ANRE Stabilirea puterii maxime instalabile in CEE si a rezervelor de putere suplimentare necesare pentru siguranta SEN
35 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Continutul si formatul cadru pentru Registrul PPE
36 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Verificarea formei si continutului NF, modificare - rev. 1
37 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Procedura de urgenta pentru transmiterea NF si a ofertelor
38 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Continutul si formatul cadru a confirmarilor de tranzactii incheiate pe Piata de Echilibrare
39 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Procedura Operationala Transferul de informatii intre OTS, OPE si OPCOM REVIZIA 4
40 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Preluarea producţiei prioritare generata de hidraulicitate ridicată
41 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE TEL--07.IV OP-DN /106 Dimensionarea rezervelor de putere activa in SEN
42 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Compensarea dezechilibrelor la nivel SEN in procesul de programare pe piata de echilibrare in ziua D-1
43 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie discutie Algoritm de stabilire a datelor necesare pentru eliminarea congestiilor
44 Piata de Echilibrare Proceduri ce nu necesita avizul ANRE Verificarea functionarii grupurilor in reglaj primar
45 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Calificare grupuri pentru piata de capacitati
46 Piata de Echilibrare Proceduri in discutie Publicarea informatiilor, detinute de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., ce asigura transparenta functionarii pietelor de energie electrica si Anexe
47 Piata de Echilibrare Proceduri care necesita avizul ANRE.Avizat PO 11 NOTIFICAREA TRANZITELOR DE CATRE PARTICIPANTII LA PIATA DE ENERGIE ELECTRICA