Editor de Bunuri

5. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Alocarea Capacitatilor - rezultate/utilizare

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.
- ANRE MM - Metodologie de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si prevenirea abuzului de pozitie dominanta'(revizia  1) Cod ANRE: 35.2.407.0.01.07/12/2006  

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Informaţii relevante necesare participantilor la Piaţa pentru Alocarea Capaciăţilor pe Liniile de interconexiune
CM Anexa 5.3
- înregistrare
- modul de desfasurare a licitaţiilor
- retragere, revocare, suspendare
- obligaţiile şi drepturile OTS precum şi ale parţilor care au obţinut capacitatea
- responsabilităţi care rezultă din nerespectarea obligaţiilor
- Contract cadru
- Procedură operațională
- Informații licitații
2 Informaţiile privind TTC, TRM, NTC, AAC şi distribuţia ATC pentru diferitele sesiuni de licitaţie
CM Anexa 5.5 e)
GGP 2.7, 2.9
CC 15.3.1.3 a), 15.3.5.3 a)
- pentru fiecare perioada de licitatie
- pentru fiecare granita si directie (import sau export)
- pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day)
Valori NTC Anuale si Lunare
Licitații Anuale si Lunare organizate de Transelectrica
Licitații anuale si lunare organizate de JAO
Link JAO
Licitații zilnice organizate de Transelectrica
Link Transelectrica/Damas (Va rugam sa utilizati Internet Explorer pentru a accesa platforma Damas)
Licitații intrazilnice organizate de Transelectrica
Link Transelectrica/Damas (Va rugam sa utilizati Internet Explorer pentru a accesa platforma Damas)
Licitatii zilnice organizate de EMS
Link EMS
Licitația zilnică umbră organizate de MAVIR
Link MAVIR
3 Valorile ATC rezultat disponibil după desfăsurarea licitaţiilor
CM Anexa 5.5 e)
CC 15.31.3 a), 15.3.5.3 a)
-pentru fiecare perioadă de licitaţie
-pentru fiecare sens (import sau export)
-pentru fiecare grup de linii de interconexiune
-pe interval de dispecerizare
(pentru alocarea zilnică/intra-day)
Licitații Anuale si Lunare organizate de Transelectrica
Licitații Anuale si lunare Bulgaria
Link ESO EAD
Licitații Anuale si lunare Ungaria
Link MAVIR
Licitații Zilnice si Intrazilnice organizate de Transelectrica
Link Damas
Licitatii zilnice Ungaria 2010-2011
Link MAVIR
Licitatii zilnice Serbia 2013
Link EMS
Licitații zilnice Bulgaria 2015
Link ESO-EAD
Licitația zilnică umbră
Link MAVIR
4 Volumul total al cererilor depuse pentru alocarea capacităţilor de interconexiune, cantităţile alocate participanţilor la licitaţie preţul de închidere şi numele câştigătorilor.`
CM Anexa 5.5 f)
GGP 2.9
CC 15.3.5.3 b), 15.3.5.3 c)
- pentru fiecare perioadă de licitatie
- pentru fiecare sens (import sau export)
- pentru fiecare grup de linii de interconexiune
- pe interval de dispecerizare
(pentru alocarea zilnică/intra-day)
Licitații Anuale si Lunare organizate de Transelectrica
Licitații Anuale si lunare Bulgaria
Link ESO EAD
Licitații Anuale si lunare Ungaria
Link MAVIR
Licitații Zilnice si Intrazilnice organizate de Transelectrica
Link Damas
Licitatii zilnice Ungaria 2010-2011
Link MAVIR
Licitatii zilnice Serbia 2013
Link EMS
Licitatii zilnice Bulgaria 2015
Link ESO-EAD
Licitația zilnică umbră
Link MAVIR
5 ATC corespunzător alocărilor implicite - valori orare Link SEPS
(Publication - Market Coupling Statistics)
6 Rezultate alocări implicite - valori orare Link OPCOM
Link SEPS
(Publication - Market Coupling Statistics)
7 Capacitatea totală utilizată
CM Anexa 5.5 g)
CC 15.3.1.2 c), 15.3.2.2 c), d), 15.3.2.3,
-schimburi comerciale programate pe granite, pentru fiecare interval de tranzactionare (export, import, sold) - Rapoarte Zilnice - PE
- sold SEN, valoare medie zilnica Raport Operativ SEN
Anii anteriori se pot vizualiza la Capitolul Consum de energie electrică punctul 1
8 Fluxurile fizice de energie pe interconexiuni
GGP 2.15
-la import, la export şi sold
-pentru fiecare interval de tranzactionare
Etsovista.org
- în timp real Starea sistemului in timp real
9 Veniturile rezultate din scoaterea la licitaţie a capacităţilor de interconexiune
GGP 2.13
- pentru fiecare perioadă de licitaţie
- pentru fiecare sens (import sau export)
- pentru fiecare grup de linii de interconexiune
- pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day)

- Veniturile se publica numai cand exista
Licitații Anuale si Lunare organizate de Transelectrica
Licitații Anuale si lunare Bulgaria
Link ESO EAD
Licitații Anuale si lunare Ungaria
Link MAVIR
Licitații Zilnice si Intrazilnice organizate de Transelectrica
Licitatii zilnice Ungaria 2010-2011
Link MAVIR
Licitatii zilnice Serbia 2013
Link EMS
Alocare implicită
Link SEPS
(Publication - market Coupling Statistics)
10 Motivele oricărui refuz al OTS de a accepta o tranzacţie cu capacitatea de interconexiune, realizată pe piaţa secundară (transfer)
Anexa CM 2.12
Motive refuz OTS
11 Informatii rezultate in urma monitorizarii functionarii Pietei pentru Alocarea Capacitatilor pe Liniile de Interconexiune Metodologia de monitorizare ANRE
(ANRE MM Art.68 )
- Observatii generale
- Pentru fiecare perioada de alocare, pe fiecare granita si sens: pretul de inchidere a licitatiei, TTC, NTC, ATC, cantitatea solicitata, cantitatea alocata, cantitatea finala, numarul de participanti, indicatori specifici (C1, C3, HHI), utilizarea capacitatii alocate
Rapoarte Lunare de monitorizare pentru Piata de alocare a capacităților pe liniile de interconexiuni